ACHIEVE THE IMPOSSIBLE

ท้าทาย ทุกการก่อสร้าง

WITTAWII-02

วิทวี คิดอย่าง "เจ้าของ"
สร้างอย่าง "เพื่อนที่รู้ใจ"

WITTAWII ผู้นำเรื่อง Design & Construction เราเป็นบริษัทที่เข้าใจกระบวนการทำงานตั้งแต่ขั้นตอนแรกเริ่มถึงขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการทำงาน ด้วยประสบการณ์หลากหลายรูปแบบมากกว่า 10 ปี พร้อมโรงงานผลิตชิ้นงานคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปแบบ Customize ด้วยเทคโนโลยีระดับสูงจากยุโรป บนพื้นที่กว่า 70 ไร่ และทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการบริการออกแบบ ก่อสร้าง กว่า 100 ชีวิต เราได้รับมาตรฐานการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001

มั่นใจได้ว่าหากคุณต้องการที่จะสร้างอาคาร อาทิ โรงแรม ตึกสูง คอนโด รวมไปถึงอาคารพาณิชย์ WITTAWI  เป็นบริษัทชั้นนำที่สามารถเริ่มต้นรังสรรค์ผลงานให้กับลูกค้าตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ การวางฟังก์ชันใช้งานในพื้นที่นั้นๆ และการก่อสร้างที่ผสมผสานกับนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ ทำความเข้าใจในสิ่งที่ลูกค้าต้องการจนกลั่นกรองออกมาเป็นผลงานที่มีประสิทธิภาพ และสิ่งนี้เองจึงช่วยให้เราใกล้ชิดกับลูกค้าจนเข้าใจถึงแก่นความต้องการของลูกค้า

ทำให้ WITTAWII สามารถวางแผน ออกแบบเหมือนเป็นเจ้าของโครงการ และดูแลงานทุกส่วนของลูกค้าจนเป็น Partner อ่านต่อ

เทคโนโลยี

WORLD CLASS MANUFACTURING

โรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูปมาตรฐานระดับโลก
เพราะเรา "สร้าง" อย่างมืออาชีพ

บริการ

ลูกค้าของเรา

icon-2

นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

icon-1

มองหาการก่อสร้างรูปแบบใหม่

icon-3

หน่วยงานราชการ

Scroll to Top