Logo-1

วิทวี คิดอย่าง "เจ้าของ" สร้างอย่าง "เพื่อนที่รู้ใจ"

WITTAWII ผู้นำเรื่อง Design & Construction เราเป็นบริษัทที่เข้าใจกระบวนการทำงานตั้งแต่ขั้นตอนแรกเริ่มถึงขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการทำงาน ด้วยประสบการณ์มากมายเราจึงเข้าใจถึงปัญหาในด้านต่างๆ ของยุคสมัยนี้

หากคุณต้องการที่จะสร้างอาคาร อาทิ โรงแรม ตึกสูง คอนโด รวมไปถึงอาคารพาณิชย์ WITTAWI  เป็นบริษัทชั้นนำที่สามารถเริ่มต้นรังสรรค์ผลงานให้กับลูกค้าตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ การวางฟังก์ชันใช้งานในพื้นที่นั้นๆ และการก่อสร้างที่ผสมผสานกับนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ การทำความเข้าใจในสิ่งที่ลูกค้าต้องการจนกลั่นกรองออกมาเป็นผลงานที่มีประสิทธิภาพ และสิ่งนี้เองจึงช่วยให้เราใกล้ชิดกับลูกค้าจนเข้าใจถึงแก่นความต้องการของลูกค้า

จึงทำให้ WITTAWII สามารถวางแผน ออกแบบเหมือนเป็นเจ้าของโครงการ และดูแลงานทุกส่วนของลูกค้าจนเป็น Partner

เกี่ยวกับเรา

DESIGN & CONSTRUCTION

รับออกแบบและก่อสร้างครบวงจรด้วยทีมงานมืออาชีพ

จากการเป็นส่วนหนึ่งของ บริษัท ชนันธร ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 ด้วยความต่อเนื่องและลักษณะของงาน ทำให้เกิดความเชี่ยวชาญในด้านการออกแบบ การก่อสร้าง และการพัฒนาโครงการในด้านต่าง ๆ ประกอบกับการเติบโตอย่างต่อเนื่องของตลาด และความต้องการที่เพิ่มมากขึ้น นาย วิทวัส เรืองปัญญาวุฒิ ผู้ก่อตั้งและ Ceo จึงได้ตัดสินใจทำการรวบรวมบุคลากรที่มีความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อก่อตั้งเป็น บริษัท วิทวี จำกัด

ลูกค้าแต่ละท่านมีประสบการณ์และความต้องการที่แตกต่างกัน หน้าที่ของ “วิทวี” คือ การเติมเต็มและตอบสนองในสิ่งที่จำเป็น เพื่อให้โครงการต่าง ๆ ที่เริ่มต้นมาจากความคิดและความต้องการของท่านสำเร็จออกมาด้วยประสบการณ์ที่ร่วมแบ่งปันและความเอาใจใส่ของ “วิทวี” จนออกมาเป็นชิ้นงานที่สมบูรณ์และพร้อมส่งมอบ จึงกล่าวได้ว่า “วิทวี” สามารถทำงานในแบบ Conception To Completion ได้อย่างแท้จริง

Mask Group 50

วิทวีเพื่อนคู่คิดสำหรับธุรกิจ B2B และ B2C

ตอบโจทย์ทั้งโครงการขนาดใหญ่และขนาดเล็ก

บริษัทวิทวี จำกัด ผู้นำเรื่องงานออกแบบและงานก่อสร้างแบบครบวงจร เรามีการทำงานและการดูแลที่เป็นเพื่อนคู่คิด คอยให้คำปรึกษาตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้น จนกระทั่งส่งมอบโครงการ ตอบโจทย์ทั้งงานโครงการขนาดใหญ่ อาทิ งานคอนโด โครงการ และจากภาครัฐ ไปจนถึงงานขนาดเล็กของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการเป็นเจ้าของโครงการแต่ยังไม่รู้ที่จะเริ่มอย่างไร โดยวิทวี สามารถ Service ในทุกขั้นตอนการทำงานเปรียบเสมือนพาร์ทเนอร์ ด้วยจุดเด่นด้านข้อจำกัดน้อยและไม่มีขั้นต่ำเราสามารถดูแลการทำงานทุกด้านได้ครอบคลุม จากประสบการณ์การทำงานที่หลากหลายและมีความละเอียดสูง ผนวกกับเทคโนโลยีระดับสูงมาตรฐานระดับสากล ทำให้วิทวีช่วยลดปัญหาที่ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดและสร้างผลกำไรได้มากขึ้นให้กับเจ้าของโครงการ

" วิทวีพร้อมที่จะช่วยยกระดับงานโครงการของคุณให้มีคุณภาพและเติบโตอย่างยั่งยืน "

BUILT BY PROFESSIONALS

วิศวกรของเรามีประสบการณ์ และเชี่ยวชาญในการศึกษาวิเคราะห์
โดยนำเทคโนโลยีทันสมัยมาประยุคใช้ให้บรรลุเป้าหมาย

BUILT BY PROFESSIONALS

WITTAWII เรามีการนำเทคโนโลยีเข้ามาให้บริการโครงสร้างคอนกรีตสำเร็จรูปแบบยั่งยืนในงานอาคารทุกชนิด เราให้บริการในงานก่อสร้างสำหรับ บ้าน คอนโด โรงแรม อาคารพาณิช และอื่นๆ โดยแนวทางการก่อสร้างทั้งหมดของเราได้รับการปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมทางภูมิศาสตร์และสภาพภูมิอากาศอย่างดี และสิ่งนี้เองจึงช่วยให้เราใกล้ชิดกับตลาดอุตสาหกรรมก่อสร้างเพิ่มมากขึ้น มีการออกแบบผลงานที่ปรับให้เข้ากับแต่ละภาคส่วนอย่างสมบูรณ์ ไม่เพียงแต่เราให้บริการที่เหมาะสมกับความต้องการของตลาดโลกที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว แต่เรายังคาดการณ์ความต้องการในอนาคตของตลาดอีกด้วย

ทีมงาน WITTAWII เราเร่งพัฒนาและเรียนรู้กับการผลิตอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจถึงแนวทางที่ยั่งยืนในปัจจุบันและอนาคต อีกทั้งการผลิตที่ง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเป็นวัตถุประสงค์สำคัญสำหรับงานผลิตพรีคาสท์ มีการทำงานเป็นทีมไปในทิศทางเดียวกัน WITTAWII เราเชื่อมั่นว่าอนาคตของการก่อสร้างจะเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิตอลในทุกระดับและทุกส่วนของการทำงาน ตั้งแต่การออกแบบไปจนถึงวัสดุที่ใช้และกระบวนการต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับการออกแบบที่ซับซ้อน

การออกแบบผลงานทางสถาปัตยกรรมนั้น นอกจากจะต้องคำนึงถึงความสมดุลด้านสุนทรียภาพองค์ประกอบด้านออกแบบ และรายละเอียดที่ต้องเหมาะสมกับการใช้งานแล้ว ยังจะต้องสัมพันธ์ไปกับการพัฒนาขั้นตอนการก่อสร้างในทุกระดับรวมไปถึงผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด ได้แก่ สถาปนิก วิศวกรโครงสร้าง วิศวกรไฟฟ้าวิศวกรเครื่องกล นักตกแต่งภายใน นักวิเคราะห์พลังงาน นักบริหารอาคาร (FM) และผู้รับเหมาด้วยเช่นกัน

บริษัท วิทวี จำกัด ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ

ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015

Scroll to Top
Scroll to Top