เทคโนโลยีของเรา

บริษัท วิทวี จำกัด ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ

ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015

ที่วิทวีการผสมผสานระหว่าง “ความรู้” และ “เครื่องมือ” คือที่สุดของเทคโนโลยีการก่อสร้าง

เทคโนโลยี ROBOCON

Robotical Customized Concrete

โรงงานผลิตพรีคาสท์ Precast Concrete คอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปที่สามารถปรับรูปแบบรองรับแต่ละความต้องการด้วยมาตรฐานระดับสูง สามารถทำงานเสร็จได้รวดเร็ว

เพื่อรองรับความต้องการที่พักอาศัยที่เพิ่มจำนวนขึ้น ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ทางโรงงานรับผลิตชิ้นส่วน ผนังคอนกรีตรับแรงสำเร็จรูป คอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปขึ้นบริการรับผลิตชิ้นส่วนขึ้นรูปตามแบบต่างๆ เช่น ผนังสำเร็จรูปพรีคาสท์ Precast บันไดสำเร็จรูป คานสำเร็จรูป รับผลิตชิ้นงานคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปสำหรับอาคารที่ออกแบบพิเศษ

ลักษณะการผลิต

โรงงานของเรานำเข้าเครื่องจักรจากประเทศฟินแลนด์ การวางไลน์ผลิตจึงสอดคล้องตาม European Standart แต่มีความพิเศษจากการใช้ flexible Mould ทำให้โรงงานวิทวีสามารถผลิตได้แบบไม่มีจำนวนขั้นต่ำ (No Minimum Order)

เป็นการหล่อชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป (Precasting in Reinforced Concrete) คือ การหล่อคอนกรีตที่มีการเสริมเหล็กเพื่อให้ได้รูปทรงตามที่ต้องการ ตรงกับรูปทรงของแม่แบบ (Mould Shape) ที่สร้างไว้ ซึ่งการเสริมเหล็กจะทำพร้อมกับการหล่อแบบคอนกรีต เมื่อหล่อแบบออกมาเป็นชิ้นส่วนงานแล้ว จะไม่สามารถดัดแปลงรูปแบบได้อีก แล้วจึงทำการขนย้ายไปประกอบยังหน่วยงานก่อสร้าง

  • ออกแบบระบบผนังรับแรง (Precast  wall bearing)
  • Re-design จากระบบเสา-คาน เป็น Precast
  • ผลิตแผ่นคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป(Precast concrete)
  • งานติดตั้งแผ่น precast

Precast ที่มาพร้อมกับการประหยัดค่าใช้จ่ายในการสร้างอาคารทุกประเภทตั้งแต่โครงการบ้านราคาไม่แพงไปจนถึงวิลล่าหรูรวมไปถึงสำนักงานโกดังและโรงจอดรถ Precast ช่วยให้มั่นใจในเรื่องเวลาการก่อสร้างที่รวดเร็วและคุณภาพที่ยอดเยี่ยม Precast ยังคงความต้องการสำหรับอาคารที่สวยงามและทันสมัยเมื่อมีการเขียนแบบเรียบร้อย มีการถ่ายโอนข้อมูลส่งไปยังโรงงานเพื่อทำการผลิตเป็นแผ่นPrecast ที่สามารถนำไปใช้งานได้เลย ช่วยเพิ่มประสิทธิผลและคุณภาพลดระยะเวลาการก่อสร้างของอาคาร อีกทั้งยังช่วยลดต้นทุนการก่อสร้างโดยรวม เหมาะสำหรับอาคารทุกประเภท อาคารเชิงพาณิชย์ อุตสาหกรรม และสาธารณะ  Precast ยังสามารถใช้เป็นวัสดุก่อสร้างร่วมกับเหล็กหรือใช้เป็นโครงสร้างประกอบการใช้ชิ้นส่วนสำเร็จรูปในอาคารนั้นขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของตัวอาคาร

ข้อดี

  • แผ่นคอนกรีตมีคุณภาพสูงควบคุมคุณภาพได้ 100%
  • ติดตั้งง่ายในทุกสภาพแวดล้อม
  • ก่อสร้างรวดเร็ว คืนทุนได้ไว
  • ลดปัญหาหน้างาน
  • ลดต้นทุนแรงงาน

ข้อดีที่ Owner จะได้รับ

ด้วยระยะเวลาการก่อสร้างที่รวดเร็วทำให้ Owner สามารถส่งมอบและปิดโครงการตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ อีกทั้งยังช่วยเรื่องความน่าเชื่อถือและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เป็นที่ยอมรับในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษัทมีการทำงานที่ยืดหยุ่นทำให้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์และความเหมาะสม

ADVANCED BIM & TEKLA (Building Information Modeling)

เทคโนโลยีจากยุโรปในการออกแบบงานวิศวกรรมโครงสร้างงานสถาปัตยกรรม งานระบบที่ตอบโจทย์ทุกขั้นตอนของงานก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยทีมงานที่มีความรู้ความสามารถประกอบกับประสบการณ์ในการออกแบบงานระบบบ้านเดี่ยว  ทาวน์เฮ้าส์ระบบอาคารสูง อาคารสำนักงาน ทั้งระบบไฟฟ้า ประปา สุขาภิบาล ระบบโทรศัพท์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กล้องวงจรปิด ระบบอัคคีภัย และระบบปรับอากาศ

ซึ่งการใช้โปรแกรมคำนวณทางด้านงานระบบต่างๆ ทำให้มั่นใจว่างานระบบที่ผ่านการออกแบบของเราถูกต้องตามหลักการคำนวนทางวิศวกรรมและสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเราให้ความสำคัญในทุกขั้นตอนการออกแบบเพื่อลดความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นหน้างานและเพื่อให้ลูกค้าของเราไม่ต้องเจอปัญหาที่เกิดขึ้นจากการคำนวนหรือการออกแบบที่ผิดพลาดยกตัวอย่างเช่น ระบบปรับอากาศที่ออกแบบและคำนวนไม่ดีทำให้แต่ละพื้นที่ความเย็นไม่ทั่วถึงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่วางระบบไม่ดีทำให้การใช้งานในวง LAN มีปัญหา เป็นต้น

Scroll to Top
Scroll to Top