เทคโนโลยีของเรา

บริษัท วิทวี จำกัด ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ

ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015

ที่วิทวีการผสมผสานระหว่าง “ความรู้” และ “เครื่องมือ” คือที่สุดของเทคโนโลยีการก่อสร้าง

เทคโนโลยี ROBOCON

Robotical Customized Concrete

วิทวีได้พัฒนานวัตกรรม ROBOCON (Robotical customized concrete) ด้วยการการผสมผสานวิถี Advance engineering design เข้ากับระบบการผลิตและเครื่องจักร จากประเทศฟินแลนด์ ผู้นำเทคโนโลยีระดับโลกด้านเทคโนโลยีการผลิตคอนกรีตสำเร็จรูป สำหรับอาคารและที่อยู่อาศัย

โรงงานผลิต  Advance custom precast concrete (ชิ้นงานคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปแบบปรับรูปแบบได้) ของ วิทวี สามารถปรับรูปแบบรองรับแต่ละความต้องการด้วยมาตรฐานระดับสูง สามารถทำงานเสร็จได้รวดเร็ว

ด้วยกำลังการผลิต advance precast แบบ customize สูงสุดถึง 100,000 ตรม./เดือน 

ทำให้งานก่อสร้างเสร็จได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจาก 70% ของงาน สมบูรณ์มาแล้วจากโรงงาน ย่นระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้างได้มาก หมดกังวลเรื่องสภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ ลดความผิดพลาดของแรงงานคน ประมาณการระยะเวลาที่ใช้ในการสร้างบ้านได้อย่างแม่นยำ

 

 

"เทคโนโลยีที่ วิทวีเลือกนำมาใช้ภายในโรงงาน เป็นระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยที่สุด ในการผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป"

โดยเราใช้เครื่องจักรคุณภาพแบรนด์ Elematic จากประเทศฟินแลนด์ในการผลิตพรีคาสท์ในรูปแบบของการ Customize และ personalize  ผนวกเข้ากับโปรแกรมบริหารจัดการจาก RIB SAA ประเทศเยอรมนี มาใช้ในการบริหารจัดการ วางแผนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้การผลิตชิ้นงานคอนกรีตสำเร็จรูปของวิทวีเป็น Custom Precast ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับสากล  ขณะเดียวกัน วิทวียังให้บริการอย่างครบวงจร ตั้งแต่ออกแบบ ผลิต และติดตั้ง

 

 

ลักษณะการผลิต

โรงงานของเรานำเข้าเครื่องจักรจากประเทศฟินแลนด์ การวางไลน์ผลิตจึงสอดคล้องตาม European Standard แต่มีความพิเศษจากการใช้ flexible Mould ทำให้โรงงานวิทวีสามารถผลิตได้แบบไม่มีจำนวนขั้นต่ำ (No Minimum Order)

เป็นการหล่อชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป (Precasting in Reinforced Concrete) คือ การหล่อคอนกรีตที่มีการเสริมเหล็กเพื่อให้ได้รูปทรงตามที่ต้องการ ตรงกับรูปทรงของแม่แบบ (Mould Shape) ที่สร้างไว้ ซึ่งการเสริมเหล็กจะทำพร้อมกับการหล่อแบบคอนกรีต เมื่อหล่อแบบออกมาเป็นชิ้นส่วนงานแล้ว จะไม่สามารถดัดแปลงรูปแบบได้อีก แล้วจึงทำการขนย้ายไปประกอบยังหน่วยงานก่อสร้าง

  • ออกแบบระบบผนังรับแรง (Precast  wall bearing)
  • Re-design จากระบบเสา-คาน เป็น Precast
  • ผลิตแผ่นคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป(Precast concrete)
  • งานติดตั้งแผ่น precast

Advance custom precast concrete

วิทวีผลิตชิ้นงานคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ คานสำเร็จรูป บันไดสำเร็จรูป และแผ่นผนังคอนกรีตสำเร็จรูป ด้วยเทคโนโลยีการผลิตแบบ Automatic พร้อมควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตตั้งแต่ การเก็บ Raw material ในสภาวะแวดล้อมที่มีมาตรฐาน การตรวจวัดความชื้นและความแข็งของคอนกรีตในทุก batch การผลิต และตรวจสอบคุณภาพสินค้าจากวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ

จึงมั่นใจได้ว่า WITTAWII Advance custom precast concrete  ได้มาตรฐาน มีคุณภาพสูง ผิวคอนกรีตเรียบสม่ำเสมอ มุมขอบไม่แตกร้าว

ช่วยลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นให้แก่เจ้าของโครงการและลดภาระให้กับผู้รับเหมาในการเก็บงานเพื่อส่งมอบ

ข้อดี

  • แผ่นคอนกรีตมีคุณภาพสูงควบคุมคุณภาพได้ 100%
  • ติดตั้งง่ายในทุกสภาพแวดล้อม
  • ก่อสร้างรวดเร็ว คืนทุนได้ไว
  • ลดปัญหาหน้างาน
  • ลดต้นทุนแรงงาน

ข้อดีที่ Owner จะได้รับ

ด้วยระยะเวลาการก่อสร้างที่รวดเร็วทำให้ Owner สามารถส่งมอบและปิดโครงการตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ อีกทั้งยังช่วยเรื่องความน่าเชื่อถือและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เป็นที่ยอมรับในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษัทมีการทำงานที่ยืดหยุ่นทำให้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์และความเหมาะสม

ADVANCED BIM & TEKLA (Building Information Modeling)

วิทวีได้นำเทคโนโลยีระดับโลกมาใช้ ในการออกแบบงานวิศวกรรมโครงสร้างงานสถาปัตยกรรม งานระบบที่ตอบโจทย์ทุกขั้นตอนของงานก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพ และลดข้อผิดพลาดของแรงงานคน

“Advanced BIM Expertise Engineer” tekla Structures ซอฟต์แวร์เชิงโครงสร้าง แบบจำลองที่แม่นยำที่สุด แบบจำลองที่ได้ สามารถสร้างงานได้ถึงระดับ LOD 500(สูงสุดตามมาตรฐานสากล) ลดปัญหาที่ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายไม่ที่คาดคิด และสร้างผลกำไรที่มากขึ้นให้กับโครงการ

ผนวกเข้ากับเทคนิคการทำ Value Engineering  นำหลักทางวิศวกรรมเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์กระบวนการต่างๆ เพื่อให้ได้งานที่มีประสิทธิภาพสูง รวดเร็ว เที่ยงตรง และลดต้นทุนให้กับเจ้าของโครงการ

โดยทีมงานที่มีความรู้ความสามารถประกอบกับประสบการณ์ในการออกแบบงานระบบไฟฟ้า - ประปา สุขาภิบาล ระบบโทรศัพท์ ระบบเครือข่าย กล้องวงจรปิด ระบบอัคคีภัย และระบบปรับอากาศที่คำนึงถึงบริบทการใช้งานจริงเป็นหลัก ทั้งบ้านเดี่ยว ทาวน์โฮมส์ ระบบอาคารสูง ไปจนถึงอาคารสำนักงาน  ซึ่งการใช้โปรแกรมคำนวณทางด้านงานระบบต่างๆ ทำให้มั่นใจว่างานระบบที่ผ่านการออกแบบของเราถูกต้องตามหลักการคำนวนทางวิศวกรรมและสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเราให้ความสำคัญในทุกขั้นตอนการออกแบบเพื่อลดความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นหน้างานและเพื่อให้ลูกค้าของเราไม่ต้องเจอปัญหาที่เกิดขึ้นจากการคำนวนหรือการออกแบบที่ผิดพลาด

Scroll to Top