Test2

B-MOTTO MAISON

B-MOTTO MAISON: ผลงานออกแบบและก่อสร้างบ้านเดี่ยวที่ตอบโจทย์

สร้าง เร็ว สวย จบ ครบ รองรับกลุ่มผู้อยู่อาศัยที่ต้องการบ้านขนาดใหญ่บนพื้นที่ 50 ถึง 100 ตารางวา โดยโครงการ B-MOTTO ถูกออกแบบให้สอดคล้องไปกับไลฟ์สไตล์ของกลุ่มผู้อยู่อาศัยที่นิยมอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่

จุดเด่นของ B-MOTTO MAISON:

  • ก่อสร้างรวดเร็ว: ด้วยระบบ Precast ช่วยให้การก่อสร้างบ้านเสร็จเร็วขึ้น 30% เมื่อเทียบกับระบบก่อสร้างแบบดั้งเดิม
  • งานสวยงามเรียบร้อย: ชิ้นส่วน Precast ผลิตในโรงงานที่มีมาตรฐาน ควบคุมคุณภาพ ทำให้ได้งานที่สวยงาม เรียบร้อย และแม่นยำ
  • ควบคุมต้นทุน: ระบบ Precast ช่วยให้ควบคุมต้นทุนการก่อสร้างได้ดี
  • ลดการใช้แรงงาน: ระบบ Precast ใช้แรงงานน้อย ช่วยลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
  • เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม: ระบบ Precast ใช้วัสดุน้อย ลดการสูญเสีย และมลพิษ

สถาปัตยกรรมการออกแบบ

B-MOTTO MAISON ประกอบไปด้วย 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ลานจอดรถ ตั้งอยู่บนอาณาบริเวณ 50 ตารางวา การออกแบบ façade ด้านหน้าอาคารของบ้านเป็นการนำวัสดุเรียบง่าย อาทิ เหล็ก กระจก หิน มาใช้ตกแต่งผิวอาคาร โดยในบางจุด ทีมออกแบบเพิ่มรายละเอียดเพื่อสร้างลูกเล่นที่แปลกตาให้กับภาพรวม เช่น การใช้หินประดับแผงโชว์หน้าบ้าน นอกจากนี้ ยังมีการเลือกใช้กระจกมาเป็นองค์ประกอบ โดยถูกนำมาเป็นไฮไลท์ในส่วนชั้นสองที่มีการใช้กระจกแบบเข้ามุมสูงถึงฝ้าเพดานเพื่อเปิดมุมมองจากภายนอกสู่ภายใน สร้างความรู้สึกเปิดโล่ง เป็นการนำแสงธรรมชาติเข้าสู่สเปซภายใน ขณะเดียวกัน ยังทำให้ภาพจากภายนอกที่มองเข้าสู่อาคารมีความแตกต่างไปจากรูปแบบบ้านที่พบเห็นทั่วไป

Scroll to Top
Scroll to Top