B-MOTTO MANTRA

สถาปัตยกรรมการออกแบบ

B-MOTTO MANTRA โครงการบ้านเดี่ยว ขนาด 4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 2 ห้องนั่งเล่น พร้อมห้องแม่บ้าน ครัว ลานซักล้าง และพื้นที่จอดรถ บนอาณาเขต 100 ตารางวา ที่มีจุดเด่นในการออกแบบหลากหลายส่วน ทั้งการนำหินมาประดับในส่วนของซุ้มที่จอดรถ การใช้กระจกเข้ามุมสูงถึงฝ้าเพดานบริเวณพื้นที่พักผ่อนชั้น 2 เพื่อนำสายตาสู่พื้นที่ด้านใน การใช้เสาเหล็กหลอกร่วมกับเสาโครงสร้างหลังคาที่ต่อเนื่องถึงชั้น 2 เพื่อใช้เป็นเสาระเบียง รวมถึงระแนงที่เป็นการนำเหล็ก Flat Bar มาสุ่มรูปแบบเพื่อสร้างมุมมองที่โดดเด่นให้กับหน้ากากด้านหน้าอาคาร ตลอดจนการหยิบเอาสีโทนน้ำตาลและเทามาใช้เน้นในพื้นที่ที่ต้องการเน้น เช่น ส่วนของแผงด้านหน้าชั้น 2 และส่วนของตัวครีบเพื่อให้อาคารดูมีมิติและมีอัตลักษณ์เฉพาะตัวมากยิ่งขึ้น

Scroll to Top
Scroll to Top