PSB CANTEEN

PSB CANTEEN

ผลงานออกแบบ PSB CANTEEN

 

ความต้องการของลูกค้า

ขนาดโรงอาหารที่ต้องใหญ่เพียงพอต่อการใช้งานของนักเรียนในปัจจุบัน ตลอดจนการความต้องการที่จะบรรจุฟังก์ชั่นเพิ่มเติมภายในโครงการ ไม่ว่าจะเป็นห้องเรียนทำอาหาร ร้านกาแฟ ห้องเบเกอรี่ และครัวส่วนกลางของโรงเรียน รวมถึงเงื่อนไขด้านบริบทของสถานที่ตั้ง

 

สถาปัตยกรรมการออกแบบ

จุดเริ่มต้นของโครงการ PSB CANTEEN เกิดจากการที่ขนาดโรงอาหารเดิมไม่เพียงพอต่อการรองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้น อาจารย์ชัยยศ ตันประภัสร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนประภัสสรวิทยา จึงมีความคิดที่จะสร้างโรงอาหารแห่งใหม่ขึ้น ด้วยโจทย์หลักตั้งแต่ขนาดที่ต้องใหญ่เพียงพอต่อการใช้งานของนักเรียนในปัจจุบัน ตลอดจนการความต้องการที่จะบรรจุฟังก์ชั่นเพิ่มเติมภายในโครงการ ไม่ว่าจะเป็นห้องเรียนทำอาหาร ร้านกาแฟ ห้องเบเกอรี่ และครัวส่วนกลางของโรงเรียน รวมถึงเงื่อนไขด้านบริบทของสถานที่ตั้ง ถูกคลี่คลายออกมาเป็นรูปทรงทางกายภาพของอาคารที่มีความสูงโปร่ง ซึ่งไม่เพียงแต่จะส่งผลดีในแง่การระบายและการถ่ายเทอากาศเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อบรรยากาศภายในที่ไม่อึดอัดและอยู่สบายด้วย

ทีมออกแบบผสานเสน่ห์ของการตกแต่งแบบอินดัสเทรียลสไตล์ ซึ่งเปิดโอกาสให้วัสดุที่นำมาใช้ อาทิ คอนกรีตเปลือย ไปจนถึงการโชว์โครงสร้างท่อเหล็กลอย สามารถแสดงความเป็นเนื้อแท้ของมันออกมาได้อย่างเต็มที่ โดยมีการลดทอนความหนาหนักของวัสดุให้เบาบางลงและสร้างสีสันให้บรรยากาศโดยรวมด้วยการใช้สีส้มมาเป็นจุดไฮไลท์ ส่งผลให้สเปซแห่งนี้มีชีวิต เป็นมิตร สามารถใช้งานได้หลากหลาย ทั้งหน้าที่หลักด้านอาหาร รวมถึงการเป็นพื้นที่พักคอยที่พร้อมจะเข้าไปสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ผู้มาเยือน

Scroll to Top