SUBTHAWEE CLUBHOUSE

สถาปัตยกรรมการออกแบบ

จากความต้องการที่จะให้อาคารคลับเฮ้าส์เป็นจุดรับสายตาและสร้างอัตลักษณ์ที่น่าจดจำให้กับโครงการบ้านพักอาศัย SUBTHAWEE ทีมออกแบบจึงดีไซน์โครงสร้างของคลับเฮ้าส์ให้มีความโดดเด่น ตั้งแต่หลังคาที่ถูกยกสูงเพื่อเน้นการเปิดโล่งของพื้นที่และสร้างประโยชน์ในแง่การระบายอากาศ การรับลม การนำแสงธรรมชาติเข้าสู่พื้นที่ภายใน ตลอดจนการนำเอาวัสดุธรรมชาติมาใช้ร่วมกับงานเหล็ก

ในส่วนของสระว่ายน้ำถูกออกแบบเป็นสระในร่มเพื่อให้ผู้อยู่อาศัยสามารถใช้งานได้ตลอดทั้งวัน ขณะที่อาคารข้างเคียงเป็นที่ตั้งของโถงรับรอง โดยมีห้องฟิตเนสอยู่บริเวณชั้นสองซึ่งใช้กระจกเป็นวัสดุหลักเพื่อเปิดรับบรรยากาศจากภายนอก ไม่ว่าจะเป็นความร่มรื่นของสวนและมุมมองจากฝั่งสระน้ำเข้าสู่พื้นที่ภายใน ช่วยเพิ่มความผ่อนคลายและสดชื่นขณะใช้งานได้อย่างดี

Scroll to Top
Scroll to Top