บริการของ WITTAWII

ร่วมสร้างความฝันของผู้ประกอบการให้เป็นจริง

ONE - STOP SERVICE

"วิทวี" ครบเครื่องเรื่องงานก่อสร้าง คิดอย่าง "เจ้าของ"สร้างอย่าง "เพื่อนที่วางใจ"

บริษัทออกแบบสถาปัตยกรรมและการออกแบบภายใน WITTAWII ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2550 โดยทีมงานมืออาชีพทั้งด้านสถาปัตยกรรม การออกแบบ และวิศวกรรม ตลอดระยะเวลา 10 ปี

ด้วยการออกแบบผลงานทางสถาปัตยกรรมนั้น นอกจากจะต้องคำนึงถึงความสมดุลด้านสุนทรียภาพ องค์ประกอบด้านออกแบบ และรายละเอียดที่ต้องเหมาะสมกับการใช้งานแล้ว ยังจะต้องสัมพันธ์ไปกับ...

BIM Solution เทคโนโลยีจากยุโรปในการออกแบบงานวิศวกรรมโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานระบบ ที่ตอบโจทย์ทุกขั้นตอนของงานก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพ

การบริการด้านการก่อสร้างของเราครอบคลุมตั้งแต่การให้คำปรึกษาและการวางแผนด้านก่อสร้าง การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ

Scroll to Top
Scroll to Top