ARCHITECTURE DESIGN

ทีมงานสถาปนิกมีความรู้และความเชี่ยวชาญในการออกแบบ
ที่ตอบโจทย์การใช้งานและการลงทุน

Mask Group 52

บริการด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมโดยทีมสถาปนิกผู้เชี่ยวชาญ - Architecture Design

“WITTAWII พร้อมให้บริการออกแบบสถาปัตยกรรมทุกประเภทอย่างครบวงจรโดยทีมสถาปนิกที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการออกแบบโครงการต่าง ๆ ทั่วประเทศเพื่อตอบโจทย์ทุกการใช้งานทั้งในแง่การอยู่อาศัยและการลงทุน”

ที่ WITTAWII ทีมงานของเราประกอบด้วยกลุ่มสถาปนิกมืออาชีพที่มีประสบการณ์ที่ทำงานออกแบบบนพื้นฐานของการปฏิบัติงานจริง เราให้ความสำคัญกับการพัฒนาแนวคิดด้านออกแบบและการหาความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ที่สอดคล้องไปกับรูปแบบการดำเนินชีวิตของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเพื่อสร้างปฎิสัมพันธ์ของผู้อยู่อาศัยหรือผู้ใช้งานและสภาพแวดล้อมด้วยการเชื่อมโยงฟังก์ชันการใช้งานและความสวยงามเข้ากับบริบทโดยรอบ ควบคู่ไปกับการนำเอาเทคโนโลยีอันทันสมัยมาสนับสนุนความต้องการของลูกค้าทั้งในแง่การใช้งานและการลงทุนอย่างแท้จริงผ่านการแปลงความต้องการ ความชอบ ความคิด มาผนวกกับฟังก์ชันการใช้สอย งบประมาณ รวมไปจนถึงโครงสร้างอาคาร อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

ความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบ

บริษัทออกแบบสถาปัตยกรรมและการออกแบบภายใน WITTAWII ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2550 โดยทีมงานมืออาชีพทั้งด้านสถาปัตยกรรมการออกแบบ และวิศวกรรม ตลอดระยะเวลาที่ผ่านเราให้ความสำคัญไปกับการพัฒนาแนวคิดด้านออกแบบและการหาความเป็นไปได้ใหม่ๆ ในเชิงสร้างสรรค์ที่สอดคล้องไปกับรูปแบบการดำเนินชีวิตของผู้คน ความเป็นไปของสังคม โดยนำเอาเทคโนโลยีอันทันสมัยมาตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง สร้างประโยชน์ได้สูงสุดและเต็มประสิทธิภาพก่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของคุณภาพชีวิตรวมไปถึงความสบายและสุนทรีภาพในระดับที่สูงกว่ามาตรฐานทั่วไป ผลงานของ WITTAWII นั้นครอบคลุมโครงการหลากหลายประเภ ตั้งแต่อาคารพาณิชย์ อาคารสาธารณะโครงการที่พักอาศัย ออฟฟิศและสำนักงานสถานศึกษา การออกแบบพื้นที่เพื่อการโรงแรมและการบริการ โรงงานอุตสาหกรรมตลอดจนงานด้านภูมิสถาปัตยกรรม และงานออกแบบอื่นๆ เป็นต้น

เทคโนโลยีที่ใช้ในการก่อสร้างจาก WITTAWII

“ACHIEVE THE IMPOSSIBLE ท้าทาย ทุกการก่อสร้าง”

เทคโนโลยี_ROBOCON_(Robotical_Customized_Concrete)_

การผสมผสานวิถี Advance Engineering Design เข้ากับระบบการผลิตและเครื่องจักรจากประเทศฟินแลนด์เพื่อการผลิตชิ้นงานคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปสำหรับอาคารและที่อยู่อาศัยตามมาตรฐานโลก

ระบบการผลิตที่ชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยที่สุดด้วยเครื่องจักรแบรนด์ Elematic จากประเทศฟินแลนด์ ผนวกเข้ากับโปรแกรมบริหารจัดการจาก RIB SAA ประเทศเยอรมนีเพื่อใช้ในการบริหารจัดการและวางแผนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

Advanced_Custom_Precast_Concrete
Advanced_BIM_&_TEKLA_(Building_Information_Modeling)

เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบงานวิศวกรรมโครงสร้างและงานสถาปัตยกรรมระดับโลก สามารถสร้างแบบจำลองที่แม่นยำที่สุด พร้อมด้วยงานระบบที่ตอบโจทย์ทุกขั้นตอนของงานก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพ ผนวกเข้ากับเทคนิคการทำ Value Engineering หรือการนำหลักทางวิศวกรรมเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์กระบวนการต่าง ๆ ที่คำนึงถึงบริบทการใช้งานจริงเป็นหลัก

บริการ

Scroll to Top
Scroll to Top