บริการด้านงานก่อสร้าง

การก่อสร้างที่ได้มาตรฐานแบบสากล มีรูปแบบการก่อสร้างที่ไม่เหมือนใคร
มาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย

บริการด้านงานรับเหมาก่อสร้างครบวงจร มาตรฐานระดับสากล – Construction

“ที่ WITTAWII เรายึดหลักการก่อสร้างที่ได้มาตรฐานสากล พร้อมรูปแบบการก่อสร้างที่ไม่เหมือนใครด้วยการผสมผสานระหว่าง “ความรู้” และ “เครื่องมือ” ควบคู่กับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 เพื่อที่สุดบริการด้านงานรับเหมาก่อสร้างระดับโลก”

WITTAWII พร้อมให้บริการด้านงานรับเหมาก่อสร้างครบวงจรโดยผู้เชี่ยวชาญด้านบริการรับเหมาก่อสร้างทุกประเภท อาทิ รับเหมาก่อสร้างที่พักอาศัย คอนโดมิเนียม โรงงาน โกดัง คลังสินค้า อาคารพาณิชย์ สำนักงาน และอาคารทุกขนาด ทุกประเภท ดำเนินงานตามมาตรฐานงานวิศวกรรมโดยวิศวกรโยธา ระดับสามัญวิศวกร รวมทั้งมีทีมวิศวกรและทีมสถาปนิกในการให้คำปรึกษาและแนะนำระหว่างการดำเนินการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด เรามีขั้นตอนการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างให้ได้มาตรฐาน สามารถติดตามผลการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน เพื่อให้ลูกค้าของเรามั่นใจได้ว่างานโครงการทุกแห่งของเราจะเสร็จสมบูรณ์ ตรงตามมาตรฐาน อีกทั้งเรายังมีความซื่อสัตย์ จริงใจ ไม่มีคำว่าทิ้งงาน ยืนยันส่งงานตรงตามกำหนด อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

งานก่อสร้าง WITTAWII

การบริการด้านการก่อสร้างของเราครอบคลุมตั้งแต่การให้คำปรึกษาและการวางแผนด้านก่อสร้างการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ การสำรวจและการออกแบบรายละเอียดต่างๆ รวมทั้งการควบคุมการก่อสร้างและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นหน้างาน

จนกระทั่งส่งมอบงานที่เสร็จสมบูรณ์ให้แก่ลูกค้าซึ่งดำเนินการโดยทีมบุคคลากรมืออาชีพ ทั้งผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์และมาตรฐานระดับสูงในด้านออกแบบการศึกษาวิเคราะห์ และการควบคุมงานก่อสร้าง อีกทั้งยังมีการนำเอาเทคโนโลยีอันทันสมัย ไม่ว่าจะเป็นด้านการพัฒนาระบบและเทคนิคการทำงานมาใช้ควบคู่กันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ไม่ว่าจะเป็นด้านต้นทุนการก่อสร้าง ระยะเวลามาตรฐาน และคุณภาพของผลงาน

เทคโนโลยีที่ใช้ในการก่อสร้างจาก WITTAWII

“ACHIEVE THE IMPOSSIBLE ท้าทาย ทุกการก่อสร้าง”

เทคโนโลยี_ROBOCON_(Robotical_Customized_Concrete)_

การผสมผสานวิถี Advance Engineering Design เข้ากับระบบการผลิตและเครื่องจักรจากประเทศฟินแลนด์เพื่อการผลิตชิ้นงานคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปสำหรับอาคารและที่อยู่อาศัยตามมาตรฐานโลก

ระบบการผลิตที่ชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยที่สุดด้วยเครื่องจักรแบรนด์ Elematic จากประเทศฟินแลนด์ ผนวกเข้ากับโปรแกรมบริหารจัดการจาก RIB SAA ประเทศเยอรมนีเพื่อใช้ในการบริหารจัดการและวางแผนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

Advanced_Custom_Precast_Concrete
Advanced_BIM_&_TEKLA_(Building_Information_Modeling)

เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบงานวิศวกรรมโครงสร้างและงานสถาปัตยกรรมระดับโลก สามารถสร้างแบบจำลองที่แม่นยำที่สุด พร้อมด้วยงานระบบที่ตอบโจทย์ทุกขั้นตอนของงานก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพ ผนวกเข้ากับเทคนิคการทำ Value Engineering หรือการนำหลักทางวิศวกรรมเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์กระบวนการต่าง ๆ ที่คำนึงถึงบริบทการใช้งานจริงเป็นหลัก

บริการ

Scroll to Top
Scroll to Top