ENGINEERING DESIGN

WITTAWII ให้บริการออกแบบและเขียนแบบงานวิศวกรรมโครงสร้าง  โดยวิศวกรผู้เชียวชาญ

บริการออกแบบและเขียนแบบงานวิศวกรรมโครงสร้าง โดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ - Engineering Design

“WITTAWII พร้อมให้บริการออกแบบและเขียนแบบงานวิศวกรรมโครงสร้างทุกประเภทอย่างครบวงจรโดยทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญเพื่อช่วยยกระดับความมั่นคง แข็งแรงของอาคาร พร้อมตอบโจทย์ด้านศักยภาพในการพัฒนาระบบวิศวกรรมโครงสร้างเพื่ออาคารแห่งอนาคต”

WITTAWII บริการออกแบบและเขียนแบบงานวิศวกรรมโครงสร้างสำหรับบ้าน โครงการจัดสรร ทาวเฮาส์ อพาร์ทเมนต์ คอนโดมิเนียม หอพัก สำนักงาน โรงงาน อาคารพาณิชย์ อาคารสูง และอาคารทุกประเภทโดยทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญที่มีใบประกอบวิชาชีพด้านวิศวกรรมโครงสร้างโดยเฉพาะ พร้อมรับรองรายการคำนวณ ประมาณราคาค่าก่อสร้าง และลงนามรับรองใบประกอบวิชาชีพเพื่อขออนุญาตอนุญาตก่อสร้างอาคารตามที่กฎหมายกำหนด บริการออกแบบและเขียนแบบงานวิศวกรรมโครงสร้างของเราประกอบไปด้วยการออกแบบผังฐานราก (Foundation Plan) ผังโครงสร้างแต่ละชั้น (Framing Plan) แบบขยายรายละเอียดทางวิศวกรรมโครงสร้าง (Detail) และตารางรายละเอียดทางวิศวกรรมโครงสร้าง (Schedule) อย่างครบถ้วน อ่านเพิ่มเติม

บริการออกแบบและเขียนแบบงานวิศวกรรมโครงสร้าง

การออกแบบและเขียนแบบงานวิศวกรรมโครงสร้าง  โดยวิศวกรผู้เชียวชาญของวิทวี

เราผสานกับการใช้เทคโนโลยีการออกแบบวิศวกรรมขั้นสูงอย่าง Tekla Structures เทคโนโลยีขั้นสูงจาก BIM นวัตกรรมที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก สามารถสร้างรวมทั้ง จัดการ และแชร์แบบจำ ลอง 3D ที่ตอบโจทย์การทำงานจริงได้อย่างดีเยี่ยม  โดยมีการทำงานร่วมกัน ระหว่างทีมสถาปนิก และทีมวิศวกร ตั้งแต่ในขั้นตอนของการออกแบบอาคาร จะทำให้สามารถมองปัญหาได้อย่างรอบด้าน และแสวงหาทางออกที่ดีที่สุดได้

เทคโนโลยี ‘BIM’ (BuildingInformation Modeling)  ที่ WITTAWII นำเอาใช้ เป็นการจำลองรายละเอียดข้อมูลอาคารมาใช้ในกระบวนต่างๆตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบสถาปัตยกรรม งานคำนวณวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างงานออกแบบงานวิศวกรรมระบบต่างๆ การเขียนแบบการประมาณราคา การบริหารโครงการ การก่อสร้างไปจนถึงการบริหารสิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคารและการบริหารอาคาร โดยข้อมูลที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยี BIM นี้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันได้ทั้งระบบในทุกหน้าที่ ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยลดการทำงานที่ซ้ำซ้อนลงและย่นระยะเวลาการทำงานให้น้อยลงกว่าเดิมแต่ยังมีความแม่นยำสูงและสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ ส่งผลให้งานที่เกิดขึ้นมีความถูกต้องปลอดภัย และลดความเสี่ยงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5ee331adf5f30518365c4cfc_shutterstock_617032220

เทคโนโลยีที่ใช้ในการออกแบบและเขียนแบบวิศวกรรมโครงสร้างของ WITTAWII

ACHIEVE THE IMPOSSIBLE ท้าทาย ทุกการก่อสร้าง”

ADVANCED BIM & TEKLA (Building Information Modeling) คือ ซอฟต์แวร์เชิงโครงสร้างที่ใช้ในการออกแบบและเขียนแบบระดับโลกที่ WITTAWII เลือกใช้ในการออกแบบงานวิศวกรรมโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และงานระบบเพื่อสร้างแบบจำลองรายละเอียดข้อมูลอาคารที่แม่นยำและสมบูรณ์แบบที่สุดให้กับลูกค้าของเรา โดยเทคโนโลยีดังกล่าวนี้สามารถตอบโจทย์ทุกขั้นตอนของงานก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบสถาปัตยกรรม งานคำนวณวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้าง งานออกแบบงานวิศวกรรมระบบต่าง ๆ การเขียนแบบการประมาณราคา การบริหารโครงการ การก่อสร้างไปจนถึงการบริหารสิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคาร และการบริหารอาคาร โดยข้อมูลที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยี BIM นี้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันได้ทั้งระบบในทุกหน้าที่ ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยลดการทำงานที่ซ้ำซ้อนลงและย่นระยะเวลาการทำงานให้น้อยลงกว่าเดิม แต่ยังมีความแม่นยำสูงและสามารถช่วยลูกค้าของเราประหยัดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ลงได้ อีกทั้งยังส่งผลให้งานที่เกิดขึ้นมีความถูกต้อง ปลอดภัย และลดความเสี่ยงต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริการ

Scroll to Top