TURNKEY SOLUTION

การทำงานที่เริ่มจากการวางแผนเพื่อให้มีความเข้าใจในกระบวนการต่างๆ
ลดการทำงานที่ซับซ้อน มุ่งเน้นผลงานที่ถูกต้องและรวดเร็ว

บริการวางแผนการออกแบบและการก่อสร้างแบบครบวงจร - Turnkey Solutio

“ที่ “WITTAWII การทำงานของเราเริ่มจากการวางแผนในทุกรายละเอียดเพื่อให้มีความเข้าใจในกระบวนการต่าง ๆ อย่างถ่องแท้ มุ่งเน้นผลงานที่ถูกต้องและรวดเร็ว ลดการทำงานที่ซับซ้อน พร้อมช่วยควบคุมงานก่อสร้างแทนลูกค้าของเราอย่างครบวงจร”

WITTAWII ให้บริการออกแบบและก่อสร้างแบบครบวงจร (Turnkey Solution) ตั้งแต่บริการออกแบบวิศวกรรมโครงสร้าง ออกแบบสถาปัตยกรรม ออกแบบงานระบบ การบริการที่ปรึกษาทางด้านวิศวกรรม รับ‎ออกแบบโครงสร้าง‬ ‪รับ‎เขียนแบบก่อสร้าง‬ บริการออกแบบบ้านพักอาศัย บริการออกแบบอาคาร ขออนุญาตก่อสร้างอาคารทุกประเภท รับรองรายการคำนวณ ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ควบคุม บริหารงานก่อสร้าง ให้คำปรึกษาระหว่างก่อสร้าง และวางแผนความเหมาะสมของโครงการผ่านการทำงานแบบ Integrate ที่ดำเนินการและควบคุมงานโดยทีมวิศวกร สถาปนิก และทีมผู้เชี่ยวชาญที่มากประสบการณ์ พร้อมส่งมอบงานที่เสร็จสมบูรณ์ตามที่ลูกค้ามุ่งหวัง ไม่ว่าจะเป็นด้านต้นทุนการก่อสร้าง ระยะเวลา มาตรฐาน และคุณภาพของผลงาน อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

เราทำงานเป็นทีม เพื่อผลงานในแบบคุณ

WITTAWII เรามีการทำงานที่สั่งสมประสบการณ์มานานหลายปีดังนั้นเราจึงเข้าใจกระบวนการทำงานตั้งแต่ขั้นเริ่มต้น ถึงการส่งมอบงานให้ลูกค้า เรามีการวางแผนภายในทีมอย่างครบถ้วนทุกกระบวนการบวกกับการวางแผนไปถึงเทคโนโลยีต่างๆ ที่เรานำมาใช้ เพื่อช่วยในการวางแผนให้ได้แบบที่ทันสมัยและสามารถเข้าใจลูกค้ามากที่สุด อีกทั้งยังลดการเกิดปัญหาที่ผิดพลาดลดการคลาดเคลื่อนของข้อมูล และสามารถผลิตผลงานออกมาให้ลูกค้าเห็นภาพได้ชัดเจนอีกด้วยดังนั้นการวางแผนจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ทำให้งานบรรลุวัตถุประสงค์และออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ขั้นตอนการวางแผนการออกแบบและการก่อสร้างแบบครบวงจรจาก WITTAWII

บริการออกแบบสถาปัตยกรรมโดยทีมสถาปนิกมืออาชีพ ผนวกกับการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ผลงานของเราครอบคลุมตั้งแต่อาคารพาณิชย์ โครงการที่พักอาศัย ออฟฟิศ โรงแรม ตึกสูง ไปจนถึงโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

บริการออกแบบและเขียนแบบงานวิศวกรรมโครงสร้างโดยทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบและเขียนแบบวิศวกรรมขั้นสูงจาก BIM ที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก

บริการผลิตเสา คาน บันได แผ่นพื้นท้องเรียบ และแผ่นผนังคอนกรีตสำเร็จรูปแบบ Customize ด้วยเทคโนโลยีมาตรฐานสูงสุดจากประเทศฟินแลนด์ รวดเร็ว คุณภาพสูง ได้มาตรฐานทุกชิ้น

บริการก่อสร้างที่ได้มาตรฐานสากลด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์และมาตรฐานระดับสูงในด้านการออกแบบและการควบคุมงานก่อสร้าง

บริการ

Scroll to Top
Scroll to Top