OUR TECHNOLOGY

ที่วิทวีการผสมผสานระหว่าง "ความรู้" และ "เครื่องมือ"
คือที่สุดของเทคโนโลยีการก่อสร้าง

OUR TECHNOLOGY

BIM (Building Information Modeling)

เทคโนโลยีจากยุโรปในการออกแบบงานวิศวกรรมโครงสร้างงานสถาปัตยกรรม งานระบบ    
ที่ตอบโจทย์ทุกขั้นตอนของงานก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยทีมงานที่มีความรู้ความสามารถประกอบกับประสบการณ์ในการออกแบบงานระบบบ้านเดี่ยว  ทาวน์เฮ้าส์ระบบอาคารสูง อาคารสำนักงาน ทั้งระบบไฟฟ้า ประปา สุขาภิบาล ระบบโทรศัพท์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กล้องวงจรปิด ระบบอัคคีภัย และระบบปรับอากาศ

ซึ่งการใช้โปรแกรมคำนวนทางด้านงานระบบต่างๆทำให้มั่นใจว่างานระบบที่ผ่านการออกแบบของเราถูกต้องตามหลักการคำนวนทางวิศวกรรมและสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเราให้ความสำคัญในทุกขั้นตอนการออกแบบเพื่อลดความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นหน้างานและเพื่อให้ลูกค้าของเราไม่ต้องเจอปัญหาที่เกิดขึ้นจากการคำนวนหรือการออกแบบที่ผิดพลาดยกตัวอย่างเช่น ระบบปรับอากาศที่ออกแบบและคำนวนไม่ดีทำให้แต่ละพื้นที่ความเย็นไม่ทั่วถึงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่วางระบบไม่ดีทำให้การใช้งานในวง LAN มีปัญหา เป็นต้น

เทคโนโลยี "ROBOCON"

Robotical Customized Concrete

โรงงานผลิตพรีคาสท์ Precast Concrete คอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป Rein ที่สามารถ
ปรับรูปแบบรองรับแต่ละความต้องการด้วยมาตรฐานระดับสูง สามารถทำงานเสร็จได้รวดเร็ว

เพื่อรองรับความต้องการที่พักอาศัยที่เพิ่มจำนวนขึ้น ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
ทางโรงงานรับผลิตชิ้นส่วน ผนังคอนกรีตรับแรงสำเร็จรูป คอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปขึ้น
บริการรับผลิตชิ้นส่วนขึ้นรูปตามแบบต่างๆ เช่น ผนังสำเร็จรูปพรีคาสท์ Precast ผนังรับแรง
บันไดสำเร็จรูป เสาสำเร็จรูป คานสำเร็จรูป เสาเข็มไมโครไพล์ รับผลิตชิ้นงานคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป

ลักษณะการผลิต

เป็นการหล่อชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป (Precasting in Reinforced Concrete) คือ การหล่อคอนกรีตที่มีการเสริมเหล็กเพื่อให้ได้รูปทรงตามที่ต้องการ ตรงกับรูปทรงของแม่แบบ (Mould Shape) ที่สร้างไว้ ซึ่งการเสริมเหล็กจะทำพร้อมกับการหล่อแบบคอนกรีต เมื่อหล่อแบบออกมาเป็นชิ้นส่วนงานแล้ว จะไม่สามารถดัดแปลงรูปแบบได้อีก แล้วจึงทำการขนย้ายไปประกอบยังหน่วยงานก่อสร้าง

-  ออกแบบระบบผนังรับแรง (Precast  wall bearing)

-  Re-design จากระบบเสา-คาน เป็น Precast

-  ผลิตแผ่นคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป(Precast concrete)

-  งานติดตั้งแผ่น precast

FULLY PRECAST

Precast ที่มาพร้อมกับการประหยัดค่าใช้จ่ายในการสร้างอาคารทุกประเภทตั้งแต่โครงการบ้านราคาไม่แพงไปจนถึงวิลล่าหรูรวมไปถึงสำนักงานโกดังและโรงจอดรถ Precast ช่วยให้มั่นใจในเรื่องเวลาการก่อสร้างที่รวดเร็วและคุณภาพที่ยอดเยี่ยม Precast ยังคงความต้องการสำหรับอาคารที่สวยงามและทันสมัยเมื่อมีการเขียนแบบเรียบร้อย มีการถ่ายโอนข้อมูลส่งไปยังโรงงานเพื่อทำการผลิตเป็นแผ่นPrecast ที่สามารถนำไปใช้งานได้เลย ช่วยเพิ่มประสิทธิผลและคุณภาพลดระยะเวลาการก่อสร้างของอาคาร อีกทั้งยังช่วยลดต้นทุนการก่อสร้างโดยรวม เหมาะสำหรับอาคารทุกประเภท อาคารเชิงพาณิชย์ อุตสาหกรรม และสาธารณะ อีกทั้ง Precast ยังสามารถใช้เป็นวัสดุก่อสร้างร่วมกับเหล็กหรือใช้เป็นโครงสร้างประกอบการใช้ชิ้นส่วนสำเร็จรูปในอาคารนั้นขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของตัวอาคาร

คุณภาพของ Precast

-แผ่นคอนกรีตที่มีคุณภาพสูง

-มีการใช้งานได้จริงและติดตั้งง่ายในทุกสภาพแวดล้อม

FOLLOW US

WITTAWII CO.,LTD. (ชั้น 2)

เลขที่ 22 ซอย เพชรเกษม 47/2 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

ฝ่ายขาย : 0979825426 , 0613649987
Call Center : 095-881-7887
สนง.ใหญ่ : 02-026-3213
E-mail : support@wittawii.com

Copyright © 2018 WITTAWII.COM, All Rights Reserved