ออกแบบ

ทีมงานสถาปนิกมีความรู้และความเชี่ยวชาญในการออกแบบ
ที่ตอบโจทย์การใช้งานและการลงทุน

ความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบ

บริษัทออกแบบสถาปัตยกรรมและการออกแบบภายใน WITTAWII ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2550 โดยทีมงานมืออาชีพทั้งด้านสถาปัตยกรรมการออกแบบ และวิศวกรรม ตลอดระยะเวลาที่ผ่านเราให้ความสำคัญไปกับการพัฒนาแนวคิดด้านออกแบบและการหาความเป็นไปได้ใหม่ๆ ในเชิงสร้างสรรค์ที่สอดคล้องไปกับรูปแบบการดำเนินชีวิตของผู้คน ความเป็นไปของสังคม โดยนำเอาเทคโนโลยีอันทันสมัยมาตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง สร้างประโยชน์ได้สูงสุดและเต็มประสิทธิภาพก่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของคุณภาพชีวิตรวมไปถึงความสบายและสุนทรีภาพในระดับที่สูงกว่ามาตรฐานทั่วไป ผลงานของ WITTAWII นั้นครอบคลุมโครงการหลากหลายประเภ ตั้งแต่อาคารพาณิชย์ อาคารสาธารณะโครงการที่พักอาศัย ออฟฟิศและสำนักงานสถานศึกษา การออกแบบพื้นที่เพื่อการโรงแรมและการบริการ โรงงานอุตสาหกรรมตลอดจนงานด้านภูมิสถาปัตยกรรม และงานออกแบบอื่นๆ เป็นต้น

ออกแบบ Club House
ออกแบบบ้าน
ออกแบบคอนโด
ออกแบบโรงแรม

FOLLOW US

WITTAWII CO.,LTD. (ชั้น 2)

เลขที่ 22 ซอย เพชรเกษม 47/2 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

ฝ่ายขาย :
Call Center : 095-881-7887
สนง.ใหญ่ : 02-026-3213
E-mail : support@wittawii.com

Copyright © 2018 WITTAWII.COM, All Rights Reserved