งานก่อสร้าง

การก่อสร้างที่ได้มาตรฐานแบบสากล มีรูปแบบการก่อสร้างที่ไม่เหมือนใคร
มาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย

งานก่อสร้าง WITTAWII

การบริการด้านการก่อสร้างของเราครอบคลุมตั้งแต่การให้คำปรึกษาและการวางแผนด้านก่อสร้างการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ การสำรวจและการออกแบบรายละเอียดต่างๆ รวมทั้งการควบคุมการก่อสร้างและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นหน้างาน

จนกระทั่งส่งมอบงานที่เสร็จสมบูรณ์ให้แก่ลูกค้าซึ่งดำเนินการโดยทีมบุคคลากรมืออาชีพ ทั้งผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์และมาตรฐานระดับสูงในด้านออกแบบการศึกษาวิเคราะห์ และการควบคุมงานก่อสร้าง อีกทั้งยังมีการนำเอาเทคโนโลยีอันทันสมัย ไม่ว่าจะเป็นด้านการพัฒนาระบบและเทคนิคการทำงานมาใช้ควบคู่กันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ไม่ว่าจะเป็นด้านต้นทุนการก่อสร้าง ระยะเวลามาตรฐาน และคุณภาพของผลงาน

FOLLOW US

WITTAWII CO.,LTD. (ชั้น 2)

เลขที่ 22 ซอย เพชรเกษม 47/2 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

ฝ่ายขาย :
Call Center : 095-881-7887
สนง.ใหญ่ : 02-026-3213
E-mail : support@wittawii.com

Copyright © 2018 WITTAWII.COM, All Rights Reserved